Skip to main content
09.15 - 9.45 uur
Ontvangst
9.45 - 10.00 uur
Welkomstwoord - Anna Gimbrère
10.00 - 10.55 uur
Key note - Vincent Icke

Met een relativistisch ruimteschip kun je in enkele tientallen jaren het hele nu zichtbare heelal bezoeken. Wij niet, want onze raketten zijn te primitief. Maar onze exoburen misschien wel. Welke chemische processen kunnen leven voortbrengen op exoplaneten? Wat zou het karakter zijn van een beschaving die de hele Melkweg bewoont? Zal de mensheid ooit lid worden van die kosmische club?
10.55 - 11.00 uur
Wissel
11.00 - 12.00 uur
   Keuzeronde 1
11.00 - 12.00 uur
Curriculum.nu wat betekent dat voor mij? (Jeroen Sijbers en Monja Antens)
Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Dat is de centrale vraag waarover 125 leraren en 18 schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen onder de noemer "curriculum.nu." Binnen het leergebied Mens en Natuur is nagedacht over het curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In deze workshop maak je kennis met de verschillende bouwstenen voor het leergebied Mens en Natuur. In deze sessie ga je zelf aan de slag om aan de hand van uw eigen visie, een schoolcurriculum op te zetten waarin je de bouwstenen naar eigen inzicht kunt in zetten.

Voor: docenten nask, natuurkunde en scheikunde in de onderbouw en TOA's
11.00 - 12.00 uur
Video's gebruiken ter ondersteuning van je les (Rafal Wietsma)
In deze workshop gaan we het hebben over de volgende vragen:
- Waarom video's gebruiken in je lespraktijk?
- Aan welke eisen moet een video voldoen?
- Hoe maken we het video-kijken effectiever?
De workshop begint met een presentatie, waarna ieder aan de slag gaat met een opdracht waarbij een eigen device nodig is, smartphone is voldoende.

Voor: nask- en natuurkunde docenten en TOA's
11.00 - 12.00 uur
De Raspberry Pi competitie – Een superleuk initiatief om leerlingen kennis te laten maken met innovatie en techniek (Ernst Brand)
Als onderdeel van onze maatschappelijke ambities organiseert PA Consulting in samenwerking met House of Digital, de Raspberry Pi competitie. In de competitie worden teams van scholen uitgedaagd om met behulp van de Raspberry Pi innovatieve oplossingen te vinden voor problemen in onze samenleving. Met de competitie willen we jonge mensen enthousiast(er) maken voor technologie en hopen we het belang van innovatie en samenwerking naar voren te brengen om zo samen te werken aan een betere wereld. De competitie geeft leerlingen/studenten van 12 jaar en ouder de mogelijkheid om hands-on ervaring op te doen met computerprogrammeren en techniek.

De competitie in schooljaar 2018-2019 was een groot succes. Tijdens het finale event in de Johan Cruyff Arena demonstreerden de teams hun uitvindingen aan een jury met senior vertegenwoordigers van o.a. Rabobank, APG, Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, ROC Amsterdam, Algemeen Dagblad. Drie teams kregen een prijs. En staatssecretaris Mona Keijzer stak de deelnemers een hart onder de riem.

In deze presentatie delen we het enthousiasme van de competitie 2018-2019, laten we voorbeelden van uitvindingen en beelden van de finale zien. En spreken we over de competitie voor 2019-2020.

Voor: met name nask- natuurkunde docenten en TOA's
11.00 - 12.00 uur
Formatief toetsen in de dagelijkse lespraktijk (Jesus de la Torre y Rivas)
Ineens hoor je het overal om je heen, formatief toetsen. Maar wat is formatief toetsen eigenlijk? En waarom is een diagnostische toets geen formatieve toets? Duik in de wereld van formatief toetsen, en  ervaar hoe je morgen al het geleerde in de praktijk kan toepassen.
11.00 - 12.00 uur
Quantum technologie op de middelbare school (Menno Veldhorst en Floor van Riggelen)
In deze interactieve workshop gaan we in op de maatschappelijke relevantie van quantum technologie. Wat is quantum technologie, wat kunnen we ermee en waarom is het relevant? Om de beloftes van quantum technologie waar te maken is het noodzakelijk kennis te laten doordringen aan alle lagen van de maatschappij en de volgende generaties van jongs af aan op te leiden met de fundamentele principes van de quantum mechanica. In deze workshop vertellen we over de aanpakken en ambities van QuTech met de hoop bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van quantum technologie op de middelbare school.

Floor van Riggelen is werkzaam als promovenda binnen QuTech en doet onderzoek naar manieren om quantum informatie onder controle te krijgen. Menno Veldhorst is groepsleider binnen QuTech en de roadmap leader van QuTech Academy.

Voor: alle nask- natuurkunde en scheikunde docenten en TOA's, focus op natuurkunde havo/vwo bovenbouw
12.00 - 13.00 uur
Lunchbuffet
13.00 - 14.00 uur
Keuzeronde 2
13.00 - 14.00 uur
Energietransitie… onderbouwd en gemotiveerd! (Jelte Bosma)
In een mini-masterclass geeft Jelte Bosma middels een aantal verbluffende eyeopeners feitelijk inzicht in ons energiesysteem, de trends en de huidige status van onze transformatie naar hernieuwbare energie. Na een gedegen overzicht van de belangrijkste technische en maatschappelijke dilemma’s worden oplossingsrichtingen en mogelijke aanpak bediscussieerd. Gezamenlijk overwegen we hoe we deze maatschappelijke uitdaging kunnen benaderen, zodanig dat we ons zelf, onze leerlingen en de samenleving motiveren in plaats van polariseren.

Voor: alle nask- natuurkunde (en scheikunde) docenten en TOA's
13.00 - 14.00 uur
Flipping the classroom in de nask-scheikundeles. Hoe zet ik filmpjes in? (Miranda Kusters)
Tijdens deze workshop wil ik jullie meenemen in het proces wat er voor mij uiteindelijk toe heeft geleid dat ik een YouTube kanaal heb gemaakt. De ervaringen die ik tijdens dit proces heb opgedaan en wat de reacties van mijn en ook andere leerlingen hierop zijn.
Samen gaan we in gesprek over wat de voor- en nadelen van deze filmpjes zijn en hoe je de filmpjes zou kunnen inzetten.
Ik ben van mening dat we, door samen dingen te delen, onze leerlingen helpen doordat we ze dan op verschillende manieren onze theorie kunnen aanbieden. Ik ben benieuwd wat jullie te delen hebben!

Voor: docenten nask onderbouw en nask2 vmbo bovenbouw en TOA's
13.00 - 14.00 uur
Dé voorbereiding op de toekomst; onderzoekend en ontwerpend leren door middel van programmeren en robotica (Lian Poelsma)
Het onderwijs verandert, en allerlei vernieuwingen komen om de hoek kijken. Wil jij ook kennismaken met het integreren van programmeren en robotica in je lessen? Dan zul je tijdens deze lezing/workshop tot nieuwe inzichten komen en je gaat naar huis met inspiratie. Je ontvangt handreikingen om dit direct en praktisch in je lessen toe te passen!

De deelnemer ontvangt een handleiding over hoe je praktisch aan de slag kunt met programmeren in de klas.

Voor: docenten techniek/natuur- en scheikunde van zowel bovenbouw als onderbouw havo/vwo/vmbo
13.00 - 14.00 uur
Onderzoekend en ontwerpend werken in de natuur- en scheikundeles (Martha Hoebens)
In deze workshop maak je kennis met denk- en doe-opdrachten van Bedrijf in de Klas. Deze opdrachten staan garant voor een leuke les waar leerlingen veel met de handen bezig zijn. Leerlingen ontdekken welke ontwikkelingen in ‘gewone’ bedrijven op dit moment spelen en leren ook goed naar hun eigen ontwerp te kijken. De opdrachten zijn laagdrempelig en daardoor zeer geschikt voor vmbo en onderbouw havo en vwo. Maar koppel je er een kwalitatieve of kwantitatieve analyse aan, dan heb je ineens een verdiepend project voor de bovenbouw havo/vwo of zelfs een profielwerkstuk.

Voor: nask, natuur- en scheikunde docenten
14.00 - 14.15 uur
Wissel


14.15 - 15.15 uur
Keuzeronde 3
14.15 - 15.15 uur
VR en een ervaring: beroepenvoorlichting in het vmbo (Marijn Meijer)
C3, het centrum jongerencommunicatie chemie, ontwikkkelt activiteiten ten behoeve van onder andere beroepenvoorlichting. In deze werkgroep gaan de deelnemers aan de slag met papier maken vanuit het perspectief van de procesoperator en bezoeken virtueel een papierfabriek.
Een discussie over deze vorm van voorlichting sluit de werkgroep af.

Voor: docenten nask, natuur- en scheikunde in met name vmbo en TOA's
14.15 - 15.15 uur
Alternatieve feiten: hoe maak je die? (Anne Knape)
We leven in tijd van alternatieve feiten, een tijd waarin de aarde plat is en vaccinaties schadelijk voor de gezondheid. Maar hoe zijn die feiten tot stand gekomen? En belangrijker: hoe komen we er weer vanaf? Ik ga in deze presentatie vooral in op alternatieve feiten in de wetenschap en zal vertellen waarom ik denk dat alternatieve feiten eigenlijk een hele goede mogelijkheid bieden om het over echte 'feiten' en goede wetenschap te hebben. Tot slot ben ik erg benieuwd naar ervaringen uit de praktijk en jullie ideeen over wat een betrouwbaar feit eigenlijk is.

Voor: nask, natuur- en scheikunde docenten en TOA's
14.15 - 15.15 uur
Leren zichtbaar maken met formatief evalueren (Sofie Faes)
Formatief evalueren is een actueel thema. Maar hoe pas je dit eenvoudig toe in je eigen lessen? In deze training ervaar je verschillende werkvormen waarmee je snel het leren van je leerlingen zichtbaar kunt maken. Ook kijken we naar formatief toetsen als middel om leerlingen meer zelf sturing te geven aan hun leerproces. De uitleg bevat veel voorbeelden uit de klas en ideeën om direct in eigen materialen om te zetten.

Deelnemers over deze sessie:
“Heel veel bruikbare tips gekregen die gelijk toegepast kunnen worden in de klas.”
“Inspirerend verhaal.”

“Vlot tempo waardoor veel zaken aan bod zijn gekomen. Praktisch en toepasbaar.”
“Heel goed uitgelegd en leuke ideeën opgedaan.”

Voor: onder- en bovenbouw, vmbo en havo/vwo, scheikunde en natuurkunde en TOA's
14.15 - 15.15 uur
Hands on-Robotica: lekker zelf aan de slag met de Leaphy onderwijsrobot
Robotica geeft ruimte aan alle leerlingen: creatief, technisch, talig en wiskundig. Goed om daar als docent ruimte aan te geven. Maar hoe?
In deze workshop programmeer je met behulp van een leskaart en handige blokjescode zelf een Leaphy Original-robot. Je ontdekt drie dingen:
1. Je hoeft geen techneut te zijn om dit te kunnen.
2. Als je dat wél bent, is er volop ruimte voor verdieping.
3. Het is leuk, leerzaam en betaalbaar.

De workshop wordt begeleid door docenten en leerlingen van het Corderius College uit Amersfoort. Laptops en robots zijn aanwezig. Tip: neem zelf een computermuis mee.

Roeland Smith en Olivier van Beekum coördineren het ScienceLab op een middelbare school in Amersfoort. Daar ontwikkelden zij samen met leerlingen de onderwijsrobot Leaphy.

Leaphy werkt met levels en is daarmee voor alle leerlingen en dus alle niveaus en leerjaren interessant.

Voor: iedereen, focus op nask, natuurkunde docenten en TOA's
14.15 - 15.15 uur
De jongste generatie is digitaal, duurzaam en divers. Hoe ga je hiermee om in het klaslokaal? (Talitha Muusse)
In mijn sessie neem ik je mee in de wonderlijke beleefwereld van de jongere generatie. Hoe kijken ze naar de wereld?
Welke technologie gebruiken ze? Welke filmpjes bekijken ze en welke influencers maken het verschil? Vervolgens maken we samen een link naar opgaven die relevant zijn voor jullie vakgebied: energietransitie, klimaatverandering en nieuwe technologische ontwikkelingen.
15.15 - 15.30 uur
Pauze
15.30 - 16.15 uur
Key note - Lieven Scheire

Het gaat razendsnel tegenwoordig in de wetenschap en de technologie. Ruimtevaart, robotica en menselijke genetica zijn maar enkele van de gebieden die met grote stappen vooruit gaan. Welke ontwikkelingen staan er te trappelen aan de uitgang van het lab om binnenkort ons dagelijkse leven binnen te treden? Lieven zoekt het voor je uit en vertelt er alles over. Met zijn enthousiasme voert hij jou door de wonderlijke wereld van de wetenschap vol waanzinnige weetjes en onthutsende theorieën.

Lieven Scheire is een veelzijdig Vlaams talent; schrijver van twee boeken, televisiemaker en vooral ‘nerd’ als het gaat om alles rondom fysica. Hij staat momenteel in theaters met zijn ‘Live in Nerdland’ show.
16.15 - 16.30 uur
Samenvatting en kernpunten om in de les te gebruiken - Anna Gimbrère
16.30 uur
Borrel

Gedetecteerde tijdzone